ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ВИЛА "ТЕКЕТO"

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Приемането на резервация от страна на вилаТЕКЕТОе възможно по един от следните начини:

 • от тук
 • на телефон +359 897496627 При запитване по телефона е възможно да бъде поискана електронната поща на представителят на гостите извършващ резервацията, където да се изпрати пълна информация и потвърждение на датите, цените и условията за настаняване.
 • на електронната поща на вилаТЕКЕТОinfo@vilateketo.com  

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни: име, адрес, телефонен номер и е-mail. Необходимо още е да изберете конкретен периоддати в календара със заетостта и да се запознаете с общите условия за наемане и ползване на вилаТЕКЕТО“. След проверка за наличност и възможност за настаняване, домакините на вилата ще се свържат с Вас за потвърждение.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

При налични места и възможност за настаняване във вилаТЕКЕТОще получите (по имейл или чрез телефонно обаждане) потвърждение на Вашето запитване.

Вашата резервация се счита за потвърдена при направено депозитно плащане по банковата сметка на вилаТЕКЕТО“  в рамките на 2 работни дни след датата на получаване на писмено потвърждение за вашата резервация на посочена от Вас електронна поща.

Депозитът се заплаща по банков път в лева и е както следва:

при резервация от 2 до 5 нощувки – 50% от цялата сума

при резервация на повече от 7 нощувки – 30% от цялата сума

Ако депозитното плащане не бъде извършено и получено в рамките на 2 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, вила „TEKETO “ си запазва правото да анулира искането за резервация, като лицето направило резервацията ще бъде уведомено за това чрез SMS или имейл.

Доплащане (ако има такова) на останалата част от договорената цена на нощувките се извършва на място при настаняване в брой или PayPal.

Цената на резервацията е гарантирана, дори в случаите, когато вилаТЕКЕТОнаправи промяна на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Допълнителни разходи:

 • Разходите за ток, вода, почистване, консумативи и местни данъци са включени в наемните цени.
 • Разходите за храна и провизии са отговорност на гостите.
 • Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.
 • Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на вилаТЕКЕТО“, нейното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой на домакините.

ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА (АНУЛИРАНЕ) НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Ако гостът желае да направи промяна на потвърдена резервация е необходимо да се свърже с вилаТЕКЕТОна посоченият телефон или да заяви желанието си за промяна в писмен вид на посочената електронна поща.

ВилаТЕКЕТОпредоставя възможност за еднократна безплатна промяна на резервация до 5 дни преди датата за настаняване, като това не важи за периодите на официални празници.

Отмяна/анулиране на направена резервация от страна на гостите

Ако гостът желае да отмени цяла потвърдена резервация или да отмени/анулира един или повече дни от потвърдена такава, е необходимо да уведоми вилаТЕКЕТОпо телефона или в писмено уведомление за отказ/анулиране на електронната поща,  като са възможни следните варианти:

При анулиране или редуциране на броя на нощувките до 14 дни преди датата на настаняване се връща 90 % от цялата стойност на получената сума като депозит.

При анулиране или редуциране на броя на нощувките до 5 дни преди датата на настаняване се връща 50% от получената сума като депозит.

Анулиране или редуциране на броя на нощувките след настаняване или по време на престоя не е възможно, клиентът е длъжен да заплати сумата за целия престой.

За Нова Година, Великден и други официални празници анулирането е възможно до 20 дни преди датата на настаняване, като в този случай се връща 50% от стойността на получената сума като депозит.

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

Отмяна/анулиране на направена резервация от страна на вилаТЕКЕТО

Ако на собствениците на вилаТЕКЕТОсе наложи да отменят потвърдена резервация, е необходимо те да уведомят направилият резервацията по телефон или в писмен вид на електронната поща, като се задължават да предоставят и обсъдят следните възможности:

 • да предложат промяна на датите за настаняване
 • изцяло да върнат платената предварително сума

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Резервацията, адресът на вилаТЕКЕТО“, данните за контакт с домакините, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване се обявяват в потвърждението на Вашата резервация на предоставената електронна поща или по телефона, като при постъпило авансово плащане се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията.

Часовете за настаняване и освобождаване във вилаТЕКЕТОса както следва

 • настаняване от 14:00 до  20:00 часа
 • освобождаване до 12:00 часа, освен ако изрично не е договорен друг час

ВилаТЕКЕТОпредоставя възможност за поранно настаняване и/или покъсно освобождаване след допълнително уточняване с домакините.

С цел оптимизиране на Вашето настаняването е препоръчително да уведомите домакините на вилаТЕКЕТОза промяна на графика за Вашето гостуване.

ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА, НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ И ГРИЖА

 • При наемане на вилаТЕКЕТОсобствеността и техниката са на разположение на гостите, като домакините си запазват правото на достъп по време на наетия престой за поддръжка на сградата, градината, комуналните услуги, отоплението или за предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите.
 • ВилаТЕКЕТОе разположена на тихо и спокойно място. От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение включващи преди всичко доброто отношение с живущите в околността.
 • Гостите се задължават да спазват установените часове за почивка в периодите от 14:00 до 16:00 часа и от 22:30 до 08:00 часа. При нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите на вилаТЕКЕТОпоемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
 • Агресивно поведение, незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, притежаване или използване на наркотици, употреба на пиротехнически средства или опасни вещества, както и носенето или използване на огнестрелни и други оръжия на територията на вилаТЕКЕТОса строго забранени! При констатиране на такъв тип нарушения органите на реда и фирмата охраняваща обекта (СОТ) ще бъдат незабавно уведомени.
 • Тютюнопушенето в затворените помещения на вилата и стаите е забранено! Молим гостите да използват за целта външните обособени зони, двор и веранда.

ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

 • Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на вилаТЕКЕТОс грижа на добър стопанин. Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на вилаТЕКЕТО„, обзавеждането, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща от отговорното лице на домакините в брой и в двоен размер от пазарната цена.
 • Домакините имат правото да изискват от гостите да освободят наетата вила, в случай на прекомерни и неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената от госта сума за престой.
 • По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките във  вилаТЕКЕТО“, носи пълната отговорност за поведението на придружаващите го лица във вилата и района около нея.

БРОЙ ГОСТИ

 • По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго с управителя или негов представител в писмена форма.
 • Не се допускат домашни любимци.

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТА НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА

 • Невъзможност на гостите да отседнат във вилата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други)
 • При форсмажорни обстоятелстваприродни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавяване, виелици, градушки, земетресения, екстремно високи или ниски температури и други); блокади (на пътища, граници), пожар, производствени аварии и други.
 • Гостите са длъжни да бъдат внимателни и съобразителни по време на престоя си във вилаТЕКЕТОособено пребиваващите с деца.
 • В интерес на безопасността, препоръчваме да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства, езерото и при използване на всички съоръжения в и извън територията на вилаТЕКЕТО“.
 • ВилаТЕКЕТОпубликува и предоставя на гостите си описания и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

ЦЕННОСТИ И СИГУРНОСТ

 • Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на вилаТЕКЕТО“.
 • При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите домакините не поемат отговорност.
 • Гостите са отговорни за имота по време на наемния период и за това препоръчваме да заключват всички прозорци и врати, когато те отсъстват.
 • Собствениците на вилаТЕКЕТОне носят отговорност за забравени от гостите лични принадлежности, след освобождаване на вилата. Въпреки това, при намерени такива вещи клиентите ще бъдат своевременно уведомени.

ЖАЛБИ

Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой.

Ако възникнат проблеми по време на наемния период, моля незабавно да уведомите домакините. Условие за удовлетворяване на жалбата е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, ще се счита, че гостите са удовлетворени от престоя си.

ЮРИСДИКЦИЯ

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и няма да бъдат оспорвани.

Предоставените от гостите данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

Собствениците на вилаТЕКЕТОси запазват правото да актуализират настоящите общи условия и правила по всяко време, без специално уведомяване на клиентите.